Wstęp

PHP oferuje nam bardzo pomocny obiekt: finfo, dzięki niemu możemy pobrać MIME Headers załadowanego przez file_get_contents pliku(z url) i w ten sposób sprawdzić czy to plik(z url) z odpowiednim rozszerzeniem.


Kodowanie

Cały kod będzie składał się z dwóch funkcji, których działanie opiszę pod kodem: