Funkcja REPLACE() Mysql

W dniu dzisiejszym potrzebowałem zamienić wsadowo pewien ciąg znaków w pewnej kolumnie w pewnej tabeli w pewnej bazie danych 🙂

Składnia jest niebywale prosta:

UPDATE tabela SET kolumna = REPLACE(kolumna,'szukany','zmiana');