Jak otworzyć plik i czytać każdą linię po kolei. Python

Programując dla mojego klienta, dosyć ciekawą, aplikację serwerową w Pythonie musiałem stworzyć małą klasę, która pobierała odpowiednie dane z pliku tekstowego. Co prawda interesowały mnie tylko dane z poszczególnych linii, ale my skupimy się na czytaniu pliku linia po linii.

Dla uproszczenia tutoriala ucieknę od tłumaczenia co to klasa, i tym samym prezentowany kod będzie od klasy stronił.

W celu załadowania pliku do pamięci(zmiennej) programu korzystamy z funkcji open. Jej pierwszy argument to ścieżka do pliku, który chcemy otworzyć, drugi natomiast to tryb, w naszym wypadku r – czyli read.

file = open('/sciezka/do/pliku/na/serwerze/plik.txt', 'r').read()

Następnie całą treść pliku musimy podzielić przez nową linię („\n”) i wiersze zapisać do tablicy.

lines = file.split('\n')

Następnie, żeby czytać każdą linię po kolei przygotowujemy pętlę for przez tablicę linii.

for line in lines:
    print line

Całość będzie wyglądać następująco:

file = open('plik.txt', 'r').read()
lines = file.split('\n')
for line in lines:
    print line
tak
czytamy
linia
po
linii
w
pythonie
pozdr.