Jak otworzyć plik i czytać każdą linię po kolei. Python

Programując dla mojego klienta, dosyć ciekawą, aplikację serwerową w Pythonie musiałem stworzyć małą klasę, która pobierała odpowiednie dane z pliku tekstowego. Co prawda interesowały mnie tylko dane z poszczególnych linii, ale my skupimy się na czytaniu pliku linia po linii.

Dla uproszczenia tutoriala ucieknę od tłumaczenia co to klasa, i tym samym prezentowany kod będzie od klasy stronił.

W celu załadowania pliku do pamięci(zmiennej) programu korzystamy z funkcji open. Jej pierwszy argument to ścieżka do pliku, który chcemy otworzyć, drugi natomiast to tryb, w naszym wypadku r – czyli read.

Następnie całą treść pliku musimy podzielić przez nową linię („\n”) i wiersze zapisać do tablicy.

Następnie, żeby czytać każdą linię po kolei przygotowujemy pętlę for przez tablicę linii.

Całość będzie wyglądać następująco:

Leave a Reply +

Dodaj komentarz