Programując dla mojego klienta, dosyć ciekawą, aplikację serwerową w Pythonie musiałem stworzyć małą klasę, która pobierała odpowiednie dane z pliku tekstowego. Co prawda interesowały mnie tylko dane z poszczególnych linii, ale my skupimy się na czytaniu pliku linia po linii.

Dla uproszczenia tutoriala ucieknę od tłumaczenia co to klasa, i tym samym prezentowany kod będzie od klasy stronił.

W celu załadowania pliku do pamięci(zmiennej) programu korzystamy z funkcji open. Jej pierwszy argument to ścieżka do pliku, który chcemy otworzyć, drugi natomiast to tryb, w naszym wypadku r – czyli read.

file = open('/sciezka/do/pliku/na/serwerze/plik.txt', 'r').read()

Następnie całą treść pliku musimy podzielić przez nową linię („\n”) i wiersze zapisać do tablicy.

lines = file.split('\n')

Następnie, żeby czytać każdą linię po kolei przygotowujemy pętlę for przez tablicę linii.

for line in lines:
  print line

Całość będzie wyglądać następująco:

file = open('plik.txt', 'r').read()
lines = file.split('\n')
for line in lines:
  print line
tak
czytamy
linia
po
linii
w
pythonie
pozdr.

Python nie posiada określonej funkcji, aby sprawdzić, czy zmienna jest zdefiniowana, ponieważ jest założenie, że wszystkie zmienne zostały zdefiniowane przed użyciem. Próba uzyskania dostępu do zmiennej, która nie została wcześniej zdefiniowana będzie pluła wyjątkami.

W pythonie to rzadkość, żeby nie wiedzieć czy dana zmienna jest zdefiniowana. Jeżeli nastąpi już taka sytuacja, że tego nie wiesz możesz to sprawdzić poprzez próbę „try”, która w przypadku niezdefiniowanej zmiennej powinna wznieść wyjątek „NameError”:

try:
  test
except NameError:
  test = None

To nie wszystko, ponieważ musimy sprawdzić czy wyjątek został wzniesiony prostym warunkiem:

try:
  test
except NameError:
  test = None

if test is None:
  print "zmienna jest niezdefiniowana";
else:
  print "zmienna jest definiowana";

W wielu sytuacjach np. w formularzach wskazane jest korzystanie ze słowników i testów na obecność kluczy przy pomocy metody:

has_key()