Wstęp

Squid jest darmowym oprogramowaniem serwera proxy, dostępnym dla (chyba) wszystkich systemów operacyjnych. Prywatne proxy przydaję się do wielu rzeczy np. dodawania postów na jakimś forum z różnych adresów IP :p.


Instalacja

Instalacja na Ubuntu jest bardzo prosta. Wystarczy, że włączymy gnome-terminal i wpiszemy taką komendę ( i oczywiście klikniemy enter ) :


apt-get install squid 

albo

aptitude install squid

Mi znacznie bliższy jest aptitude, ale to bez różnicy.


Przystępujemy do konfiguracji

Na samym początku naszej konfiguracji zajmiemy się ncsa_auth, czyli mniej więcej tworzeniem usernamea z hasłem ( tego z którym będziemy się łączyć, żeby korzystać z proxy ). Cała operacja ogranicza się do wklepania takiej komendy:

htpasswd /etc/squid/passwd username

Następnie zmieniamy prawa naszego pliku tak aby squid był w stanie go odczytać i pobrać z niego dane:

chmod o+r /etc/squid/passwd

Zaraz potem musimy znaleźć nsca_auth authentication helper:

dpkg -L squid | grep nsca_auth

Natomiast teraz przechodzimy do konfiguracji najważniejszego pliku squida czyli squid.conf. Otwórzmy go za pomocą mcedit:

mcedit /etc/squid/squid.conf

Szukamy:

#auth_param basic program <uncomment and complete this line>
#auth_param basic children 5 startup=5 idle=1
#auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
#auth_param basic credentialsttl 2 hours

i zamieniamy na:

auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd 
auth_param basic children 2
auth_param basic realm Komunikat przy logowaniu
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off

Następnie szukamy:

acl ncsa_users

i zamieniamy na:

acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED

Potem szukamy:

http_access

i zamieniamy na:

http_access allow ncsa_users

Aby nasze proxy było high anymous musimy znaleźć:

forwarded_for on 

i zamienić na:

forwarded_for off

Następnie na samym końcu squid.conf dodajemy:

	request_header_access Allow allow all 
	request_header_access Authorization allow all 
	request_header_access WWW-Authenticate allow all 
	request_header_access Proxy-Authorization allow all 
	request_header_access Proxy-Authenticate allow all 
	request_header_access Cache-Control allow all 
	request_header_access Content-Encoding allow all 
	request_header_access Content-Length allow all 
	request_header_access Content-Type allow all 
	request_header_access Date allow all 
	request_header_access Expires allow all 
	request_header_access Host allow all 
	request_header_access If-Modified-Since allow all 
	request_header_access Last-Modified allow all 
	request_header_access Location allow all 
	request_header_access Pragma allow all 
	request_header_access Accept allow all 
	request_header_access Accept-Charset allow all 
	request_header_access Accept-Encoding allow all 
	request_header_access Accept-Language allow all 
	request_header_access Content-Language allow all 
	request_header_access Mime-Version allow all 
	request_header_access Retry-After allow all 
	request_header_access Title allow all 
	request_header_access Connection allow all 
	request_header_access Proxy-Connection allow all 
	request_header_access User-Agent allow all 
	request_header_access Cookie allow all 
	request_header_access All deny all 

a na sam koniec uruchamiamy w konsoli te trzy komendy:

service squid start
chkconfig squid on
ufw allow squid

W razie problemów z visible_hostname przy starcie squida wystarczy edytować squid.conf i dodać:

visible_hostname server1

Teraz nasze proxy powinno działać i powinniśmy mieć możliwość połączenia się z nim i to by było na tyle (: